wiadomości branżowe

Firma BNP Paribas Real Estate Capital Markets strategicznym doradcą elbfonds w Polsce

BNP Paribas Real Estate Capital Markets będzie odpowiadać za strategiczne doradztwo dla elbfonds w zakresie Portfolio Management, w tym sprzedaży wybranych nieruchomości z portfolio elbfonds oraz za doradztwo w zakresie project financing. elbfonds kontynuuje proces dostosowywania swojej struktury organizacyjnej i biznesowej do przewidzianych prawem wymagań dla inwestycyjnych funduszy zamkniętych – mówi Stephan

Teaser

BNP Paribas Real Estate Capital Markets będzie odpowiadać za strategiczne doradztwo dla elbfonds w zakresie Portfolio Management, w tym sprzedaży wybranych nieruchomości z portfolio elbfonds oraz za doradztwo w zakresie project financing.

elbfonds kontynuuje proces dostosowywania swojej struktury organizacyjnej i biznesowej do przewidzianych prawem wymagań dla inwestycyjnych funduszy zamkniętych ? mówi Stephan Groht. Z uwagą dobieramy naszych partnerów zewnętrznych z różnych biznesowych obszarów w celu zapewnienia naszym klientom i inwestorom usług najwyższej jakości oraz zwiększenia świadomości marki marcredo.      

elbfonds jako fundusz inwestycyjny z powodzeniem wprowadził na rynek produkty inwestycyjne w postaci sprawnie działających nieruchomości komercyjnych, które mogą być przeznaczone na sprzedaż lub pozostawione w portfolio funduszu jako aktywa przychodowe. Obecnie trwa proces decyzyjny co do sposobu zarządzania naszymi aktywami, a BNP Paribas Real Estate Capital Markets doradza nam w opracowaniu optymalnego rozwiązania ? mówi Bartosz Babiak, Portfolio Manager, elbfonds.

Nieruchomości handlowe znajdujące się w portfolio elbfonds to dobrze prosperujące i generujące zyski obiekty. Większość z nich to obiekty handlowe typu ?convenient? zlokalizowane w centrach dużych dzielnic mieszkaniowych ? mówi Małgorzata Gajuk, Associate Director, Dział Rynków Kapitałowych, BNP Paribas Real Estate Capital Markets. Nieruchomości te stanowią bardzo interesujący cel inwestycyjny dla inwestorów poszukujących satysfakcjonującego zwrotu inwestycji przy jednoczesnym niskim ryzyku inwestycyjnym ? dodaje Małgorzata Gajuk.

Wartość całego portfolio elbfonds szacuje się na ponad 100 000 000 Euro. Portfolio obejmuje nieruchomości handlowe o zróżnicowanym charakterze. Przychody generowane z nieruchomości pochodzą z umów podpisanych z najemcami o silnej pozycji na rynku. Sprzedaż nieruchomości możliwa jest w odniesieniu do pojedynczych obiektów lub jako sprzedaż pakietowa ? mówi Piotr Goździewicz, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych BNP Paribas Real Estate Capital Markets.

***         

elbfonds jest spółką deweloperską zarejestrowaną w Hamburgu, w Niemczech. elbfonds działa na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, a zakres jego kompetencji obejmuje: project development, budownictwo, sprzedaż oraz komercjalizację nieruchomości w Polsce. Od 2006 roku elbfonds skoncentrowany jest na polskim rynku, jako na obszarze charakteryzującym się silnym gospodarczym wzrostem. elbfonds inwestuje głównie w kluczowe polskie regionalne lokalizacje o niezmiennie dużym potencjale wzrostu. elbfonds wyróżnia koncepcja finansowania inwestycji: poprzez inwestycyjne fundusze zamknięte DIREKT INVEST POLEN fundusz posiada wystarczające środki, aby samodzielnie finansować zakup działek przeznaczonych pod inwestycje i prowadzić proces deweloperski.    

Źródło BNP Paribas Real Estate. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy