wiadomości branżowe

DTZ: Wartość transakcji na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych w III kw. bieżącego roku osiągnęła poziom 24,6 miliarda euro

Wartość transakcji na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych w III kw. bieżącego roku osiągnęła poziom 24,6 miliarda euro, co oznacza spadek o 3% w stosunku do II kw. 2012 wynika z raportu Investment Market Update Europe przygotowanego przez DTZ a UGL company. Przez ostatnie 12 miesięcy wartość transakcji zrealizowanych na europejskim rynku osiągnęła poziom 108 miliardów euro, co oznacza spadek o 8% procent w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim (117 miliardów euro). 

<

p>Niestabilność rynków finansowych skłania inwestorów do skupiania swojej aktywności na rynkach postrzeganych jako bezpieczne czyli Wielkiej Brytanii, Francji i rynku niemieckim. Te trzy rynki w sumie skupiły 79% wolumenu bezpośrednich inwestycji w nieruchomości w III kwartale bieżącego roku (wzrost z poziomu 73%, który został osiągnięty w II kwartale bieżącego roku).  Zarówno Wielka Brytania, jak i Niemcy zanotowały wzrost aktywności ? wolumen transakcji w III kwartale wzrósł odpowiednio o 6% (do 10,9 miliarda euro) i o 20% (do 4,9 miliarda euro). We Francji wolumen transakcji spadł o 16% i osiągnął poziom 3,5 miliarda euro. Wśród pozostałych regionów wyróżniają się kraje skandynawskie ze spadkiem o 39% (do poziomu 2,4 miliarda euro) i region Europy Środkowo-Wschodniej ze wzrostem do poziomu 400 milionów euro, z czego połowa dotyczyła inwestycji w nieruchomości komercyjne na polskim rynku. Inwestorzy kontynuują wycofywanie się z peryferyjnych rynków, jak Irlandia, Włochy czy Hiszpania.  Wolumen transakcji na tych rynkach spadł do poziomu 400 milionów euro (spadek o 22% w III kw.).     

Zawirowania w strefie Euro bezpośrednio wpływają na liczbę transakcji transgranicznych, których wartość spadła z 11.6 miliarda euro w drugim kwartale do 9.7 miliarda w kwartale trzecim.  Również inwestorzy działający na wielu runkach i osłabili swoją aktywność w III kwartale ? wartość przeprowadzonych przez nich transakcji spadła w III kwartale o 2 miliardy euro do poziomu 6 miliardów euro. Inwestorzy ci ? głównie międzynarodowe i azjatyckie fundusze ? skupiali się przede wszystkim na trzech kluczowych europejskich rynkach: Wielkiej Brytanii, Francji i na rynku niemieckim. Suma ulokowanych przez nich środków przekroczyła 4 miliardy euro ? mówi Magali Marton, Dyrektor Działu Research na Region Kontynentalnej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w DTZ.

Głównymi graczami na rynku pozostają prywatne fundusze inwestycyjne lokujące środki na rynku nieruchomości (private property vehicles). W sumie alokowały one ponad 10 miliardów euro w III kw. 2012 roku (wzrost z poziomu 8.8 miliarda euro w stosunku do poprzedniego kwartału.).  Inwestorzy instytucjonalni pozostają aktywną grupą kupujących  (2.7 miliarda euro alokowanych w III kw. br.) – wartość inwestycji netto przekroczyła 230 milionów euro. 

W ciągu III kwartału nadal obserwowaliśmy wzmożoną aktywność funduszy rezerw federalnych , które korzystają z dużych zasobów posiadanego kapitału własnego. W III kwartale bieżącego roku zainwestowały one miliard euro (1.7 miliarda euro w II kwartale).  W sumie w tym roku z tego źródła pochodziło ponad 3.5 miliarda euro ulokowanych na europejskim rynku nieruchomości. Oznacza to podwojenie sumy środków zainwestowanych przez te fundusze w ciągu 2010 i 2011 roku – w ciągu tych dwóch lat ulokowały one łącznie 1.7 miliarda euro. Fundusze te pochodzą głównie z regionów Azji i Pacyfiku, Europy i Środkowego Wschodu i inwestują w najlepsze budynki biurowe mieszczące się w strategicznych lokalizacjach ? mówi Nigel Almond, Szef Działu Strategy Research w DTZ. 

Tradycyjny pośpiech zmierzający do zamknięcia transakcji w IV kwartale roku w 2012 roku zdaje się być nieco mniejszy, co spowodowane jest zawirowaniami w strefie euro. Jednak według naszych prognoz rok zamknie się na poziomie 100 miliardów euro bezpośrednich inwestycji na rynku nieruchomości, co oznaczać będzie 10% spadek w porównaniu do zeszłorocznego zamknięcia. W nadchodzących miesiącach europejski rynek inwestycyjny będzie zdominowany przez lokalnych inwestorów, ale przewidujemy wzrost aktywności ze strony  funduszy regionalnych , którzy poszukiwać będą określonych aktywów, na wybranych rynkach ? podsumowuje Magali Marton.   

Źródło DTZ. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy