wiadomości branżowe

Budżet ?budowlance? pracy nie da – raport eGospodarka.pl

W sierpniu pogłębiła się spadkowa tendencja w publicznych zamówieniach na wykonywanie prac remontowo-budowlanych ? podaje raport opracowany przez serwis eGospodarka.pl. Koniunktura w budownictwie nadal się pogarsza, osiągając poziomy najgorsze od wielu lat. Ograniczenie zamówień z sektora publicznego ciągnie ?budowlankę? dodatkowo mocno w dół.

<

p>Serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl opracował dane z Biuletynu Zamówień Publicznych. Wskazują one, że w sierpniu 2012 roku w BZP pojawiło się 15 tys. 438 ogłoszeń przetargowych, o prawie 6 procent mniej niż rok wcześniej i 10,12 procent mniej niż w lipcu 2012.

W relacji rocznej (do sierpnia 2011) spadek liczby ogłaszanych postępowań przetargowych zaobserwowano we wszystkich notowanych kategoriach, czyli w dostawach usług, dostawach towarów oraz w zamówieniach na prace budowlano-remontowe. Jednak o ile w przypadku dostaw usług czy towarów skala spadków była bardzo nieznaczna (poniżej jednego procenta), to spadek w trzecim wymienionym segmencie, czyli zamówieniach budowlanych, okazał się bardzo znaczący ? wyniósł bowiem aż 14,19 procent rdr.

Spadki we wszystkich trzech notowanych kategoriach wystąpiły również w relacji miesięcznej. Jest to jednak zjawisko typowo sezonowe ? zwyczajowo sierpień w sektorze publicznym jest najbardziej popularnym miesiącem urlopowym, osoby odpowiedzialne za obsługę przetargów również udają się na wakacyjny wypoczynek, stąd w miesiącu tym występuje spadek liczby postępowań względem lipca. Ponadstandardowy był jednak znaczny miesięczny spadek postępowań o udzielenie ZP na prace budowlane. W sierpniu 2012 ogłoszeń takich pojawiło się aż o 16,78 procent mniej niż miesiąc wcześniej, w lipcu bieżącego roku.

Sierpniowy wynik całkowity to 15 tys. 438 ogłoszeń, wobec 17 tys. 177 w lipcu 2012, 16 tys. 87 postępowań o udzielenie ZP w czerwcu i 15 tys. 44 ogłoszeń w maju.

Niestety dane z ogłoszeń przetargowych wskazują, że nadal ma miejsce trwająca już wiele miesięcy dekoniunktura w sektorze budowlanym. Publiczne zamówienia na prace remontowo-budowlane spadają już drugi rok z rzędu i nic nie wskazuje by ta negatywna tendencja miała się w najbliższym czasie odwrócić. Przedstawiciele branży wskazują nawet na możliwość trwającego wiele lat spowolnienia w tym segmencie.

Pogarsza się niestety koniunktura, zwłaszcza w dotkniętym i tak już spowolnieniem budownictwie.

Według danych GUS, we wrześniu koniunktura w przetwórstwie przemysłowym oceniana była negatywnie, gorzej niż w sierpniu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat. W budownictwie we wrześniu koniunktura wypadła najgorzej od dwunastu lat. W handlu detalicznym koniunktura była oceniana gorzej niż w poprzednich siedmiu latach.

PKB nadal zwalnia. Maleją dochody podatkowe

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu 2012 ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły rdr o 3,8 proc., wobec 4 proc. w lipcu.

Największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika inflacji w skali roku miały ceny żywności i napojów. Na obniżenie poziomu inflacji największy wpływ miały spadające ceny odzieży. W skali miesiąca, w sierpniu 2012 r. spadały ceny żywności. Spadek ten wynikał przede wszystkim z sezonowej obniżki cen owoców i warzyw. Wzrosły natomiast ceny paliw, o czym zadecydowały wzrosty cen ropy naftowej na rynkach światowych. W sierpniu rosły też  opłaty związane z użytkowaniem mieszkania i ceny nośników energii. To też kolejny miesiąc z wyższymi opłatami związanymi ze zdrowiem.

Według informacji podanych przez ministerstwo pracy, w końcu sierpnia 2012 roku bez pracy pozostawało 1 mln 965 tys. osób i w porównaniu do końca lipca 2012 roku liczba ta wzrosła o 12,6 tys. osób (tj. o 0,6 proc.). W analogicznym miesiącu ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 7,8 tys. osób (tj. o 0,4 proc.). Szacunkowa stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 2012 roku  12,4 proc.  i  w  porównaniu do lipca wzrosła o  0,1  punktu procentowego.

Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1  do 0,2  punktu procentowego) odnotowano w 10-ciu województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,2 punktu) miał miejsce w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim. W 6-ciu województwach (dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) natężenie bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim ( 19,3 proc.).

Przedsiębiorstwa nie zatrudniają nowych pracowników, ponieważ obawiają się o przyszłość, wolą raczej płacić za nadgodziny tym osobom, które już pracę mają. Według ekspertów taka sytuacja może się utrzymać w najbliższych miesiącach. Trzeci miesiąc z rzędu nie rosną też realne płace, co ma negatywny wpływ na konsumpcje indywidualną. Gospodarstwa domowe będą ostrożnie robiły nowe zakupy, są więc niewielkie szanse, by konsumpcja napędzała wzrost gospodarczy w ostatnich miesiącach 2012 roku.

Dane o wykonaniu budżetu państwa po sierpniu wskazują na narastające spowolnienie gospodarcze. Po czerwcu zanotowano spadek dochodów z VAT, który jeszcze przyspieszył w drugiej połowie roku, wskazując na znaczny spadek konsumpcji albo powiększanie się szarej strefy. Po podsumowaniu okresu wakacyjnego widać w relacji do analogicznych miesięcy roku ubiegłego silny spadek dochodów z podatku CIT, słabe wpływy z akcyzy i spowalnianie wzrostu dochodów z PIT.

Według danych firmy Euler Hermes, zajmującej się ubezpieczaniem oraz windykacją należności, obecnie w Polsce liczba upadłości rośnie w tempie wyższym niż zakładano jeszcze na początku roku. Wtedy analitycy tej firmy oczekiwali 10-15% wzrostu liczby upadłości, wynikającego ze spadku tempa wzrostu eksportu oraz problemów w budownictwie. Tymczasem po podsumowaniu sierpnia liczba upadłości rośnie szybciej, o ponad 20% (dokładnie o 23% r/r), ponieważ do dwóch wymienionych wcześniej przyczyn dołączył hamujący popyt wewnętrzny (o czym ma świadczyć m.in. 60% wzrost upadłości sklepów detalicznych).

Firmy sięgają do zgromadzonych wcześniej na lokatach środków, ale bardzo ostrożnie korzystają z kredytów. Od końca 2011 roku depozyty firm zmniejszyły się o prawie 24 mld zł. Przedsiębiorstwa obawiają się ryzyka zadłużania, mają również gorsze perspektywy zewnętrznego finansowania, na przykład z kredytów bankowych.

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2012 r. była o 0,5 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem 2011 r. i o 0,8 proc niższa niż w lipcu bieżącego roku. To poziom poniżej oczekiwań ekonomistów. W porównaniu z lipcem 2011 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 19 spośród 34 działów przemysłu. Najlepsze wyniki odnotowano w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz maszyn i urządzeń. Najszybciej spadała sprzedaż w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł w sierpniu 2012 r. o 3,1 proc. względem analogicznego miesiąca 2011 r., wobec wzrostu o 3,6 proc. w lipcu. Spadek produkcji w sierpniu 2012 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem zeszłego roku, odnotowały przedsiębiorstwa budowlane.

Coraz więcej działów przemysłu odnotowuje zmniejszenie produkcji – w lipcu było to 11 branż, a w sierpniu już 15. Dotyczy to zwłaszcza tych, które swoje wyroby sprzedają na rynku krajowym, gdzie mocno maleje popyt. W bardzo trudnej sytuacji znajdują się przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, których produkcja spada już od czerwca.

? Nasz gospodarka wyraźnie zwalnia. Rośnie bezrobocie, Polacy coraz mniej chętnie kupują, zarobki nie rosną, a realnie właściwie maleją. Bardzo niepokojące są sygnały o spadku dochodów podatkowych. Jeśli to stała tendencja a nie jednorazowe wydarzenie, to polskie finanse czeka bardzo trudny czas ? mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. ? Przedsiębiorcy zdecydowanie nie wierzą w rychłą poprawę. Spowolnienie niemal na pewno będzie większe niż w poprzedniej fali kryzysu. Dane o koniunkturze w firmach potwierdzają, że polska gospodarka hamuje w bardzo szybkim tempie, są bowiem najgorsze od dekady. Odczyty są niższe niż podczas spowolnienia w 2009 roku i zbliżają się do wartości z czasów kryzysu w latach 2001-2002. Podwyżki podatków oraz redukcja inwestycji publicznych mogą dodatkowo pogłębić nienajlepszą kondycję przedsiębiorstw ? podsumowuje Beata Szkodzin.

Budownictwo: nieustająco pod kreską

W sierpniu 2012 liczba ogłoszeń przetargowych na prace budowlano-remontowe była niższa niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego i mniejsza niż miesiąc wcześniej, w lipcu 2012. Spadek rok do roku liczby ogłoszeń przetargowych z tego segmentu wyniósł 14,19 proc., względem miesiąca poprzedniego aż o 17,75 procent.

W relacji rocznej najpoważniej spadła liczba zamówień na wyposażenie placów zabaw, roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, roboty drogowe, roboty w zakresie naprawy dróg, roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, roboty w zakresie nawierzchni dróg, roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

Względem sierpnia ubiegłego roku przybyło ogłoszeń przetargowych na usługi szkolenia zawodowego, pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, produkty farmaceutyczne, komputery przenośne, roboty rozbiórkowe.

W stosunku do poprzedniego miesiąca najbardziej spadło zapotrzebowanie na pokrywanie podłóg i ścian, wykonywanie izolacji cieplnej, instalowanie centralnego ogrzewania, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, usługi projektowania architektonicznego, roboty malarskie, roboty w zakresie nawierzchni dróg, roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych.

W relacji miesięcznej przybyło zamówień na usługi szkolnictwa podstawowego, pomoce dydaktyczne, produkty mleczarskie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, komputery przenośne, urządzenia komputerowe, pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, usługi szkolenia zawodowego.

 

* * * * * * * * * * * * *

 

O eGospodarka.pl
eGospodarka.pl (www.egospodarka.pl) to praktyczny poradnik Internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Serwis udostępnia m.in. bezpłatną bazę przetargów publicznych, oferty pracy w Polsce i za granicą, porady z prawa pracy, podatków i rachunkowości, komentarze gospodarcze i finansowe, kursy walut, bezpłatne wzory dokumentów i formularzy, aktualności ze świata IT oraz najnowsze raporty i prognozy. Przedsiębiorcy znajdą w serwisie eGospodarka.pl narzędzia porównawcze, wyszukiwarki i kalkulatory.

Misją serwisu jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zaistnienia firmy w Internecie. Najczęściej odwiedzane przez użytkowników są działy: Firma, Podatki, Prawo, Praca i Przetargi.

Według badania Megapanel w marcu 2011 roku serwis eGospodarka.pl zanotował ponad 1 mln 812 tys. użytkowników, co stawia go w ścisłej czołówce najlepszych serwisów biznesowych. Dział www.przetargi.eGospodarka.pl w marcu odwiedziło natomiast ponad 219 tysięcy osób.

Przydatne linki:
http://www.egospodarka.pl  
http://www.przetargi.egospodarka.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl/prawo_zamowien_publicznych

Źródło eGospodarka.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bank Millennium   #Kazimierz Kirejczyk   #Raiffeisen Bank Polska   #REAS