wiadomości branżowe

VAT w budownictwie mieszkaniowym: stan aktualny i zmiany po 01.01.2011

Rok 2011 powita nas znaczącymi zmianami dotyczącymi podatku VAT. W istotny sposób wpłyną one na rynek budowlany. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najistotniejszych kwestii.

I. Zasady rekompensaty wzrostu stawki VAT na materiały budowlane z 7% do 22% z dniem 1 maja 2004 r. inwestorom indywidualnym:

Stan aktualny:
Przepisy o zwrocie VAT mające zrekompensować inwestorom indywidualnym podniesienie podatku na materiały budowlane z 7 do 22 procent. 

Refundacja części VAT-u zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych o podwyższonej stawce dotyczy osób budujących lub remontujących lokal, do którego mają tytuł prawny. O zwrot ubiegać się można w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia budowy.

Dokumentem, który uprawnia do ubiegania się o zwrot jest faktura VAT wystawiona na podatnika, niezwiązana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i dotycząca materiałów budowlanych, dla których stawka podatku zmieniła się z 7 na 22 procent z dniem 1 maja 2004 r. Jeśli inwestycja nie wymagała zezwolenia (remont domu lub mieszkania, jeśli nie obejmuje zmiany elementów konstrukcyjnych lub gazowych) dołączamy informację o zakresie przeprowadzonych robót.

Sposób obliczenia i wysokość zwrotu:
Należy zsumować VAT wynikający z wszystkich faktur  wystawionych po 1 maja 2004 r. i opiewających na materiały budowlane, dla których stawka VAT zmieniła się od 1 maja 2004 z 7 na 22%.

Kwota należnego zwrotu zależy od tego, czy w latach ubiegłych korzystaliśmy z ulg budowlanych, czy nasza inwestycja wymagała pozwolenia na budowę, a także od wskaźnika GUS – ceny jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych za kwartał poprzedzający kwartał, w którym składamy wniosek.

W przypadku robót wymagających pozwolenia, dla podatnika, który nie korzystał z ulg zwrot wynosi 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur, ale nie więcej, niż 12,296% iloczynu 70 m2 i wskaźnika GUS. Jeśli inwestor z ulg korzystał, będzie to 55,23% VAT wynikającego z faktur, ale nie więcej, niż 9,959% iloczynu 70 m2 i wskaźnika GUS. Dla robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia dla tych którzy nie korzystali z ulg zwrot obliczamy jako 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur, ale nie więcej niż 12,296% iloczynu 30 m2 i wskaźnika GUS. Ci zaś, którzy już odliczyli faktury w ramach ulgi, otrzymać mogą 55,23% VAT wynikającego z faktur ale nie więcej, niż 9,959% iloczynu 30 m2 i wskaźnika GUS.

Cena jest waloryzowana w oparciu o ww. wskaźnik, który jest publikowany kwartalnie na stronach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Nie ma odgórnie określonego terminu, do którego ma obowiązywać to rozwiązanie, nie mniej jednak zwrot jest limitowany w okresach pięcioletnich, co oznacza że można się ubiegać o zwrot VAT wielokrotnie w związku z wydatkami poniesionymi na przestrzeni wielu lat, ponieważ limity VAT odnawiają się co 5 lat.

Zmiana po 1 stycznia 2011 r.
Pomimo planowanego wzrostu stawki podstawowej VAT z 22 % do 23% z dniem 1 stycznia 2011 r. rząd nie przewiduje możliwości podniesienia różnicy pomiędzy stawkami aktualnie wynoszącej 15 % (tj. 22%-7%) do 16% (tj.23%-7%).

Istnieje projekt nowelizacji, który zakłada, iż przy refundacji obecny wskaźnik 68,18% kwoty VAT zastąpi wskaźnik 65,22%. podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych.

II. VAT na zakup nowego mieszkania od deweloperów

Aktualny stan

Aktualnie obowiązująca stawka VAT na zakup mieszkania od dewelopera wynosi 7%.

Zmiana po 1 stycznia 2011 r.
Zgodnie z przyjętym przez rząd wieloletnim planem finansowania, od przyszłego roku VAT na nowe mieszkania ma wzrosnąć z 7% do 8%. Rząd nie wyklucza podwyżek o kolejny punkt procentowy w lipcu przyszłego roku i ponownie za rok. Docelowo więc stawka VAT mogłaby wzrosnąć nawet do 10%.

III. Preferencyjna stawka VAT stosowana w związku z definicją budownictwa społecznego:

Aktualny stan:

Do końca 2010 r. stawkę VAT 7% stosujemy w oparciu o art.146 ust.1 pkt 2 lit.a i b ustawy o podatku od towarów i usług.
Stawka ta dotyczy:
•    robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą;
•    dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.
Wszystkie mieszkania i domy objęte są aktualnie preferencyjną stawką VAT (7%). Przed podwyżką tego podatku (do 23%) chroni definicja budownictwa społecznego w ustawie o VAT. W pełnej zgodzie z unijną dyrektywą gwarantuje 7%, a od przyszłego roku 8% VAT dla przeszło 90% mieszkań i domów.

Zmiana po 1 stycznia 2011 r.
Resort finansów zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego w tym roku przepisu dot. preferencyjnej stawki VAT dla całego budownictwa, a więc deweloperzy posiadający w swojej ofercie apartamenty o metrażu powyżej 150 m kw. oraz domy o metrażu powyżej 300 m kw. stoją przed perspektywą znacznej podwyżki cen oferowanych mieszkań. Od 1 stycznia 2011 roku w stosunku do powierzchni mieszkań przekraczającej 150 m kw. oraz powierzchni domów przekraczającej 300 m. kw. przestanie bowiem obowiązywać preferencyjna stawka 7% VAT. Powierzchnia ta zostanie objęta stawką podstawową, która dodatkowo – zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów – ma zostać podwyższona do 23%. Również roboty budowlano-montażowe, które nie będą wykonane w ramach budownictwa społecznego podlegać będą podstawowej stawce VAT.

Jednak ostateczna decyzja będzie podjęta przez ministra finansów tuż przed zakończeniem bieżącego roku.

###

Firma XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje produkty marki YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA, stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja materiałów odbywa się w 11 nowoczesnych zakładach na terenie całej Polski. Sprzedaż firma Xella prowadzi poprzez sieć dystrybucji na terenie całego kraju oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.xella.pl, www.budowane.pl, www.miastonoca.budowane.pl, http://www.termodom.pl/termodompasywny/, http://sklep.xella.pl, www.inspiracje.budowane.pl, www.multipor.budowane.pl, www.15latYTONG.pl, www.energoscienne.pl oraz na blogach: http://blog.xella.pl/budujemy, www.ZdrowaBudowa.pl.

Źródło Xella Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy