wiadomości branżowe

Do niedawna modernizm, a dziś?

Czym jest współczesna doktryna urbanistyczna? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zgromadzi na Politechnice Gdańskiej architektów z całej Polski. Konferencja naukowa „Kształtowanie współczesnej doktryny urbanistycznej” odbędzie się w dniach 5–6 grudnia 2008. Początek o godz. 11.00 w sali 300 Gmachu Głównego PG.

Pojęciem doktryny urbanistycznej można określić wartości i cele, które architekci chcieliby osiągnąć w trakcie kształtowania przestrzeni. W określeniu mieszczą się także sposoby realizacji tych zamierzeń.
– Do niedawna upostaciowaniem doktryny urbanistycznej był modernizm, stanowiąc zarazem pierwszą i jedyną tak pełną propozycję w historii urbanistyki. Odejście od jego zasad nie spowodowało wykształcenia nowej propozycji, czego efektem jest częste sprowadzanie dyskusji o kształcie przestrzeni jedynie do procedur legislacyjnych, bez głębszej refleksji nad wartościami, jakie chcemy w tym procesie uzyskać – twierdzi dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Od wielu lat w gronie architektów toczy się dyskusja nad aspektami rozwoju przestrzeni. Wciąż jednak nie udało się wypracować katalogu zasad kształtowania przestrzeni.
– Pierwsze wystąpienia na ten temat miały miejsce dopiero w trakcie drugiego Kongresu Urbanistyki Polskiej we Wrocławiu w 2006 roku. Podczas zbliżającej się konferencji prelegenci z pewnością będą nawiązywać do tamtego spotkania. – mówi dr Lorens.

Celem uczestników konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów nad współczesnymi wartościami i zasadami kształtowania przestrzeni. 
– Mamy jednocześnie nadzieję na zbliżenie stanowisk w zakresie modelu doktryny urbanistycznej – dodaje dr Lorens.

Konferencję zorganizował gdański oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, miastem Gdańskiem oraz Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Na Politechnikę Gdańską przybędą architekci z politechnik: krakowskiej, wrocławskiej, szczecińskiej i śląskiej. Będą też przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Krajowej Rady Urbanistów Polskich, Instytutu Rozwoju Miast, Państwowej Akademii Nauk i innych ośrodków.

Organizatorzy zapowiadają publikację referatów konferencyjnych. Tom ukaże się wiosną 2009 roku.

Konferencja naukowa „Kształtowanie współczesnej doktryny urbanistycznej”
      
Miejsce obrad

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, sala 300, Gmach Główny PG, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk

Program

Piątek, 5 grudnia 2008

10.00–11.00 Rejestracja uczestników konferencji, hall przed salą 300

11.00–11.15 Otwarcie konferencji
Wystąpienia współorganizatorów konferencji
Prowadzący: dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

11.15–14.00 Sesja I – Przesłanki formułowania współczesnej doktryny urbanistycznej
Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Zuziak, Politechnika Krakowska
Referaty wprowadzające (czas każdego wystąpienia 40 min.)
Czy potrzebna jest doktryna na nowe czasy?
prof. dr hab. Mieczysław Kochanowski, Towarzystwo Urbanistów Polskich
Uwarunkowania doktryn urbanistycznych
prof. dr hab. Aleksander Böhm, Politechnika Krakowska
Doktryna czy cele działań?
prof. dr hab. Barbara Bartkowicz, Politechnika Krakowska
Doktryna – polityka, teoria – praktyka
Wiesław Bielawski, prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów, wiceprezydent Gdańska

Dyskusja nad tezami wystąpień

14.00–15.00 Lunch, hall przed salą 300

15.00–18.00 Sesja II – Konstruowanie współczesnej doktryny urbanistycznej
Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Bartkowicz, Politechnika Krakowska
Referaty wprowadzające (czas każdego wystąpienia 40 min.)
Powrót do racjonalności – czyli doktryna po kryzysie
prof. dr hab. Zbigniew Zuziak, Politechnika Krakowska
Współczesny rozwój gospodarczy a formułowanie doktryny urbanistycznej
prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
Jak można zaoszczędzić przestrzeń nie będąc skąpym?
prof. dr hab. Tadeusz Zipser, Politechnika Wrocławska
Doktryna urbanistyczna – elementy do składania
dr hab. Tomasz Ossowicz, Politechnika Wrocławska

Dyskusja nad tezami wystąpień

18.00  Koktajl, hall przed salą 300

Sobota, 6 grudnia 2008

9.00–10.00 Rejestracja uczestników, hall przed salą 300

10.00–13.00 Sesja III – Problemy realizacji
Prowadzący: dr hab. Tomasz Ossowicz, Politechnika Wrocławska
Referaty wprowadzające (czas każdego wystąpienia 40 min.)
Doktryna urbanistyczna w czasach zarazy
prof. dr hab. Sławomir Gzell, Politechnika Warszawska
Pluralizm doktryn urbanistycznych
prof. dr hab. Zbigniew Paszkowski, Politechnika Szczecińska
Wdrażanie doktryny urbanistycznej z perspektywy gospodarza miasta
dr Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni
Partycypacja społeczna jako instrument wdrażania doktryny
dr hab. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska

Dyskusja nad tezami wystąpień

13.00–13.15 Podsumowanie konferencji, wnioski końcowe
Prowadzący: dr hab. Piotr Lorens

Kontakt 
dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, tel. 0605/433 885, e-mail: [email protected]
mgr inż. arch. Sławomir Ledwoń, tel. 0502/075 512, e-mail: [email protected]

 

 

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ciep   #SILKA   #sklep   #YTONG