wiadomości branżowe

Jak łatwo zaprojektować ognioodporny dom

Co miesiąc płonie w naszym kraju średnio dwa tysiące budynków. Aż 78% z nich pełni funkcje mieszkalne, 9% to budynki użyteczności publicznej. Jak budować, aby uchronić dom przed ogniem? Xella Polska, we współpracy z pracownią Stahlbau, przygotowała „Wytyczne projektowania i wykonania ścian przeciwogniowych oraz wypełniających w systemach SILKA i YTONG". Ogień jest jednym z najmniej przewidywalnych żywiołów. Stajemy niejednokrotnie zupełnie bezradni wobec jego nieokiełznanej siły. Pożar na ogół nie niesie zagrożenia na ulicach, lecz wewnątrz budynków.

Według danych publikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w okresie od stycznia do października 2007 r. w Polsce miało miejsce prawie 95 tysięcy pożarów. Analizując dane dotyczące liczby odnotowanych pożarów w budynkach, która wyniosła ponad 18 tysięcy i odnosząc ją do ogólnej liczby pożarów, uzyskujemy wprawdzie niewielki ich udział w ogólnej liczbie pożarów: 24%. Jednak fakt, że średnia miesięczna liczba budynków zaatakowanych przez ogień w 2007 r. wyniosła prawie dwa tysiące pokazuje, jak wielkie stanowi on zagrożenie mówi Anna Waszczuk, Analityk Rynku Xella Polska. – Dodać należy, że w ogólnej liczbie pożarów odnotowanych w budynkach udział budynków, które spełniają funkcje mieszkalne lub użyteczności publicznej, stanowił aż 87% (odpowiednio dla budynków mieszkalnych:78% i budynków użyteczności publicznej: 9%), a w budynkach przemysłowych i magazynowych jedynie 13 %.

Czy budynek może być ognioodporny? Czy można przetrwać w pomieszczeniu i doczekać pomocy, pomimo szalejącego wokół żywiołu? Tak – o ile elementy konstrukcyjne budynku posiadają odporność ogniową. Podobnie jak ściany ogniowe, czyli ściany posiadające atestowaną i aprobowaną odporność ogniową.

Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań podczas pożaru. Opisywana jest tym, co w czasie rozprzestrzeniającego się pożaru jest najważniejsze, czyli czasem. Podawany jest on w minutach. W zależności od rodzaju konstrukcji, określa się czas:

R – dla nośności ogniowej elementu, tj. czas, przez jaki dana konstrukcja wytrzyma działanie ognia w czasie pożaru;
E – dla szczelności ogniowej przegrody, tj. czas, przez jaki przegroda utrzymuje swoją szczelność konstrukcyjną;
I – dla izolacyjności ogniowej, tj. czas, jaki potrzebny jest do osiągnięcia temperatury 140°C na powierzchni drugiej strony przegrody.

Ściany budynku mogą więc posiadać następujące klasy odporności ogniowej: R, RE, E, EI i REI, obok których to klas jest podany czas w minutach, np. 30, 60, 90, 120, 180 itd.

Ilu z nas, kupując dom czy mieszkanie, interesuje się atestem odporności ogniowej elementów budowlanych, z których budynek został wykonany?

Projektowanie ścian nienośnych (nieprzenoszących obciążeń), zewnętrznych i wewnętrznych, spełniających jednocześnie warunki odporności ogniowej, jest tematem ciekawym, acz nieopisanym w zbyt wielu publikacjach mówi Robert Janiak, Product Manager Xella Polska. – Projektanci stykający się z tym problemem używali najczęściej swojej wiedzy inżynierskiej oraz zagranicznych norm i publikacji, szczególnie z rynku niemieckiego. Często jednak zwracali się do nas, jako producenta SILKI i YTONGa, z prośbą o poradę. Pytali, na jaką wysokość można wznosić ścianę działową czy jaką długość może mieć ściana przeciwogniowa z YTONGa.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom projektantów, Xella Polska przygotowała, we współpracy z pracownią Stahlbau, zeszyt techniczny „Wytyczne projektowania i wykonania ścian przeciwogniowych oraz wypełniających w systemach SILKA i YTONG".

Jest to opracowanie, w którym inżynier znajdzie wszystkie potrzebne informacje na temat aktualnych wymagań normowych dotyczących wymagań przeciwpożarowych, obliczania wytrzymałości ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdzie również szczegóły dotyczące wykonawstwa takich ścian, a także bardzo pomocny przykład obliczeniowy – przekonuje Robert Janiak.

Autorami folderu są Sylwia i Sławomir Labocha – inżynierowie z wieloletnią praktyką zawodową.

Zeszyt podzielono na kilka integralnych rozdziałów:

  • Wprowadzenie, które dokładnie przedstawia aktualny stan wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz stan wymagań przeciwpożarowych i statycznych stawianych przegrodom wydzielającym.
  • Projektowanie – ten rozdział, wychodząc z dokładnej charakterystyki produkowanych przez firmę Xella bloków SILKA i YTONG, prowadzi konstruktora przez tok obliczeń statycznych dotyczących wypełniających ścian zewnętrznych i wewnętrznych. W podrozdziale Zapobieganie zarysowaniu ścian wypełniających zawarto sugestie dotyczące metod wykonywania i projektowania ścian wypełniających, które w zasadniczy sposób mogą zapobiec ewentualnemu pojawianiu się rys w ścianach. W podrozdziale Maksymalne wymiary ścian przedstawiono bardzo pomocne tabele, w których projektant, podczas wstępnego doboru rozwiązania, znajdzie wymiary ścian (powierzchnie, długości, wysokości, szerokości) odpowiadające konkretnemu przypadkowi. Tabele te zostały opracowane na podstawie wieloletniej praktyki rynku niemieckiego.
  • Schematy rozwiązań połączeń ścian przeciwogniowych – rozdział ten poświęcony jest praktycznym szczegółom wykonawczym. Zawiera kilkanaście propozycji rozwiązań połączeń ścian wypełniających z konstrukcją nośną budynku.
  • Przykład obliczeniowy – przedstawia krok po kroku tok obliczeń przykładowej ściany wypełniającej w hali produkcyjnej. Przykład obliczeniowy dodatkowo zilustrowano rysunkami technicznymi.

Zeszyt jest dystrybuowany przez doradców technicznych do biur konstrukcyjnych zajmujących się projektowaniem konstrukcji budowli. Będzie on szczególnie pomocny w biurach konstrukcyjnych specjalizujących się w projektowaniu budynków halowych, przemysłowych, magazynowych i handlowych, gdzie bardzo istotne są ściany przeciwogniowe o bardzo dużych wymiarach. Dzięki opracowaniu projektanci nie będą musieli już szukać specjalnych rozwiązań – będą mogli wykorzystać gotowe rozwiązania bazujące na materiałach SILKA i YTONG.

„Wytyczne projektowania i wykonania ścian przeciwogniowych oraz wypełniających w systemach SILKA i YTONG"

<

p align=”center”>###

Firma XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje produkty marki YTONG i SILKA, stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja materiałów odbywa się w 13 nowoczesnych zakładach na terenie całej Polski. Sprzedaż firma Xella prowadzi poprzez sieć dystrybucji na terenie całego kraju oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 870 osób.

Więcej informacji w serwisach: http://www.xella.pl/, http://www.xella20cm.pl/, http://www.budowane.pl/, http://www.portalrolniczy.pl/, http://www.miastonoca.budowane.pl/ oraz na blogu: http://blog.xella.pl/budujemy.

Źródło Xella Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #OECD   #TPA   #Unii Europejskiej   #zarz