wiadomości branżowe

Debata ?Modernizacja infrastruktury transportowej w Polsce?

Ze względu na swoje centralne położenie geograficzne w Europie, Polska jest predestynowana do roli państwa tranzytowego, której w wielu aspektach nie wykorzystuje właściwie. Między innymi z tego powodu, panuje opinia, że uboga infrastruktura drogowa jest jednym z najważniejszych czynników wpływających negatywnie na tempo rozwoju gospodarczego kraju. Niezależnie od tych ocen, dobrze rozwinięta infrastruktura, zwłaszcza komunikacyjna, jest potrzebą numer jeden każdego rozwijającego się kraju.

W Warszawie 9 października 2007 roku, Shell Polska wraz z demosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej zorganizowały debatę pod hasłem "Wrzućmy wyższy bieg! Modernizacja infrastruktury transportowej w Polsce". Panelistami spotkania byli: Barbara Kondrat – Podsekretarz Stanu, Tilman Seibert – Dyrektor Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Jonathan Elton – Dyrektor ds. Strategii Shell oraz Herve Adam – reprezentant francuskiego koncesjonariusza.

Celem wspólnego spotkania było poddanie analizie zagadnień planowania, finansowania, budowy oraz zarządzania siecią autostrad na terenie Polski. Podkreślono wzrost nakładów finansowych zaplanowanych na rozwój infrastruktury drogowej ze środków funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013. Szczególną uwagę zwrócono na budowę obiektów towarzyszących autostradom: parkingów, stacji paliw, centrów handlowych. Jonathan Elton z Shell i Herve Adam zaprezentowali najnowsze rozwiązania z tego obszaru zastosowane w ostatnim czasie w Europie.

Konferencję zainaugurowało wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu – Pani Barbary Kondrat – na temat strategii rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce w kontekście głównych założeń Unii Europejskiej. Podkreśliła ona, że środki finansowe zaplanowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 dają Polsce niebywałą szansę rozwoju. Ponad połowa wszystkich funduszy przeznaczona będzie na poprawę infrastruktury drogowej (58% środków), następnie na transport kolejowy (25%) oraz miejski (10%). Mierzalnym efektem realizacji programu ma być powstanie około 620 km autostrad w okresie 2008-2012, jak również 1980 dróg ekspresowych i 58 obwodnic miast o łącznej długości 1163 km. Dodatkowo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ma być wybudowanych około 473 km autostrad. Podsekretarz Stanu zauważyła, że blisko 90% realizowanych projektów infrastrukturalnych ma ścisły związek z przygotowaniami do piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku.

Według Dyrektora Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – Tilman’a Seibert’a – Polska powinna poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych instrumentów finansowych wprowadzić nowoczesne rozwiązania w sektorze transportowym. Stwierdził również, iż Bank aktywnie wspiera priorytety Unii Europejskiej w kontekście infrastruktury transportowej, co prowadzi do rozwoju gospodarczego, zmniejszenia bezrobocia, poprawy konkurencyjności oraz wsparcia spójności gospodarczej. Dyrektor Tilman Seibert podkreślił wkład EBI w system Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze infrastruktury, zwracając szczególną uwagę na możliwości rozwoju Polski.

Jonathan Elton – Dyrektor ds. Strategii Shell – w swoim wystąpieniu przedstawił możliwości rozwoju infrastruktury transportowej, jakie stoją przed Polską w perspektywie najbliższych lat. Podkreślił, iż „kluczem do sukcesu jest ulokowanie oczekiwań klienta w sercu procesów decyzyjnych związanych z rozbudową infrastruktury”. Zwrócił również uwagę, iż Polska pomimo dogodnego usytuowania w Europie, nie wykorzystuje swoich możliwości państwa tranzytowego. Dodatkowo zauważył, iż organizacja  piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku doprowadzi do powstania nowoczesnych autostrad oraz rozwinięcia zaplecza infrastrukturalnego (obejmującego między innymi: obiekty gastronomiczno-handlowe, stacje paliw, parkingi), co przyniesie wymierne korzyści dla kraju.

W swojej wypowiedzi reprezentant francuskiego koncesjonariusza – Herve Adam – zaznaczył, iż strategiczne znaczenie dla jego firmy ma zaspokajanie potrzeb klienta. Zdecydowanie ważniejsze od długości obsługiwanych autostrad jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżowania, oszczędności czasu, komfortu oraz jakości. Podczas wystąpienia zwrócił uwagę, że od 2002 roku panuje tendencja spadku wpływów ze sprzedaży paliw na rzecz wzrostu dochodów z zarządzania obiektami zlokalizowanymi przy drogach, takimi jak: bary, restauracje.

Debata dowiodła, iż tematyka związana z rozwojem infrastruktury drogowej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w kraju. Konkludując warto podkreślić, że Polska posiada do dyspozycji odpowiednie środki, jak również mechanizmy finansowe, które wykorzystane we właściwy sposób pozwolą zbudować sieć komunikacyjną na najwyższym europejskim poziomie.

Prelegentami debaty byli:

Minister Barbara Kondrat – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu

Tilman Seibert – Dyrektor Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Jonathan Elton – Shell European Motorway Strategy Manager, Shell International Petroleum Co Ltd.

Herve Adam – Commercial Manager – Service Plazas development, South of France MotorwaysCompany – Vinci

Źródło Shell. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Grupa Allegro Sp   #Grupy Allegro   #Home Broker